Meer over onze Sterrenschool

Sterrenschool de Klimboom is een moderne klantgerichte school die wordt opgebouwd rond vijf sterren (speerpunten). Hoe zien deze 5 sterren er uit?
 
Ster 1: Gebouw heel het jaar open

Op dit moment is ons gebouw open van 7.30 - 18.30 voor kinderopvang en onderwijs. Dit betekent een vertrouwde plek voor uw kind voor zowel opvang als onderwijs. We zitten samen met kinderopvang 't Nest onder 1 dak. Dit betekent dat er geregeld afstemming is over regels en afspraken. Ook worden thema's uitgewisseld en is er ondersteuning en afstemming bij het naschools aanbod.
We werken met ingang van dit schooljaar met 2 flexibele dagen. Dit betekent dat er 2 dagen (zie afspraken op de kalender voor het aanvragen hiervan) flexibel verlof op kan worden genomen. 

Ster 2: Leren in 1 klimaat
Goed pedagogisch klimaat; vanuit veiligheid kan uw kind zich ontwikkelen. Hiervoor maken we gebruik van 'Groepsgeluk' o.b.v. Desiree Faro: Dit betekent systemisch werken in de klas. Hierdoor wordt de dynamiek in de groep zichtbaar middels houten poppetjes, picto's en andere kleine symbolen. Hierdoor krijgen zowel de leerkracht als de kinderen inzicht in de processen die in de groep spelen. Wanneer deze dynamiek zichtbaar is heeft de leerkracht een effectieve tool in handen om een fijn pedagogisch klimaat te creëren.

Ster 3: Maatwerk
Elk kind heeft z'n eigen talent en hoe sluiten wij het best aan bij het ontwikkelen van deze talenten? Binnen onze kernvakken (Rekenen, Taal en Lezen) werken we in 3 aanpakken (niveau). Dit betekent dat kinderen op hun eigen niveau zowel instructie als verwerking krijgen. De instructie vindt plaats in een vaste kring; de basis van elke groep. Deze instructie is kort en krachtig en vindt plaats aan de hele groep of aan gedeeltes van de groep.
Vanaf het schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met een groep 9. Dit is een groep waar kinderen in zitten die meer aan kunnen. Om in aanmerking te komen voor groep 9 moeten de kinderen aan een aantal criteria voldoen. De kinderen in deze groep zitten op woensdag  één dagdeel bij elkaar onder begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht. Ze krijgen dan een apart programma.
Schooljaar 2019-2020 gaan we groep 9 en de afstemming op de kinderen die iets extra's nodig hebben verder ontwikkelen.
Groep 9 wordt uitgebreid naar 2 dagdelen bij aanvang van het schooljaar. Er wordt tussentijds  goed geëvalueerd om te bekijken of dit voldoende is.
Het team gaat aan de slag met een nascholingstraject voor meer- en hoogbegaafden kinderen om de afstemming nog verder door te ontwikkelen in de groep. Hier besteden we de studiedagen in combinatie met praktijkopdrachten aan o.b.v. Novilo.

Ster 4: Uitblinken in Rekenen, Taal en Lezen
De kernvakken rekenen, taal en lezen blijven basiskennis voor elk kind. Wij werken op school met een taal-, reken- en leesspecialist. Zij bewaken mede de kwaliteit van het onderwijs op deze vakken.
 
Ster 5: Binding met de buurt
Wij zijn een school in  wijk de Landweert. Wij vinden het belangrijk om een goede relatie met de buurt te hebben. Ook zullen wij activiteiten binnen de gemeente Venray stimuleren en promoten.

Onze missie voor elk kind is: "Van groei naar bloei op jouw eigen manier."
Om dit te bereiken werkt er op De Klimboom een enthousiast team. Een groep leerkrachten die er met hart en ziel voor gaat. Naast goed lesgeven willen we ook gewoon "een leuke school" voor de kinderen zijn, een school waarvan zij over twintig jaar zullen zeggen: "We hebben daar een fantastische schooltijd doorgebracht". Om dit te bereiken willen we voor de kinderen een veilige school zijn waar ook leuke dingen plaatsvinden. We denken hierbij aan de jaarfeesten die uitgebreid gevierd worden, alsook onze projecten. Mocht u meer willen weten over ons onderwijs, en verder kennis met ons willen maken dan bent u van harte welkom.

Powered by BasisOnline