Meer over onze Sterrenschool

Sterrenschool de Klimboom is een moderne klantgerichte school die wordt opgebouwd rond vijf sterren (speerpunten). Hoe zien deze 5 sterren er uit?
 
Ster 1: Gebouw heel het jaar open
Op dit moment is ons gebouw open van 7.30 - 18.30 voor kinderopvang en onderwijs. We werken met ingang van dit schooljaar met 3 flexibel dagen. Dit betekent dat er 3 dagen (onder voorwaarden) flexibel verlof op kan worden genomen.(voor voorwaarde zie kalender).  In het schooljaar 2017-2018 zal er verder onderzoek plaatsvinden naar de verdere invulling van deze ster.
 
Ster 2: Leren in 1 klimaat
We zitten samen met de peuterspeelzaal De Blokkendoos en BSO De Kinderwereld onder 1 dak. Dit betekent dat er geregeld afstemming is over regels en afspraken. Ook worden thema's uitgewisseld en is er ondersteuning en afstemming bij het naschools aanbod.
 
Ster 3: Maatwerk
Elk kind heeft z'n eigen talent en hoe voorzien wij het best in het ontwikkelen van deze talenten? Binnen onze kernvakken (Rekenen, Taal en Lezen) werken we in 3 aanpakken (niveau). Dit betekent dat kinderen op hun eigen niveau zowel instructie als verwerking krijgen.
Vanaf het schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met een groep 9. Dit is een groep waar kinderen in zitten die meer aan kunnen. Om in aanmerking te komen voor groep 9 moeten de kinderen aan een aantal criteria voldoen. De kinderen in deze groep zitten op woensdag  één dagdeel bij elkaar onder begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht. Ze krijgen dan een apart programma.
 
Ster 4: Uitblinken in Rekenen, Taal en Lezen
In de kernvakken rekenen, taal en lezen willen wij graag uitblinken. Wij werken op school met een taal-, reken- en leesspecialist. Zij bewaken mede de kwaliteit van het onderwijs op deze vakken.
 
Ster 5: Binding met de buurt
Wij zijn een school in  wijk de Landweert. Wij vinden het belangrijk om een goede relatie met de buurt te hebben. Ook zullen wij activiteiten binnen de gemeente Venray stimuleren en promoten.

Ons motto: Samen leren, Samen leven en Samen beleven
Om dit te bereiken werkt er op De Klimboom een enthousiast team. Een groep leerkrachten die er met hart en ziel voor gaat. Naast goed lesgeven willen we ook gewoon "een leuke school" voor de kinderen zijn, een school waarvan zij over twintig jaar zullen zeggen: "We hebben daar een fantastische schooltijd doorgebracht". Om dit te bereiken willen we voor de kinderen een veilige school zijn waar ook leuke dingen plaatsvinden. We denken hierbij aan de jaarfeesten die uitgebreid gevierd worden, alsook onze projecten. Mocht u meer willen weten over ons onderwijs, en verder kennis met ons willen maken dan bent u van harte welkom.
 
Powered by BasisOnline