Nieuwe Privacy wetgeving AVG

Nieuwe privacywetgeving AVG 

Op 25 mei 2018 jl. is de nieuwe privacywetgeving ingetreden, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het komt er op neer dat we nog zorgvuldiger met gegevens van leerlingen, personeel en derden om moeten gaan en daar de nodige maatregelen voor treffen. Bij SPOVenray is er achter de schermen al hard gewerkt om beleidsmatig alles in orde te maken. Er is een informatiebeveiliging en privacy-beleid (IBP) opgesteld met de daarbij horende protocollen en instrumenten. Daarnaast zijn er ook diverse risicoanalyses uitgevoerd om de zwakke en sterke kanten in beeld te krijgen van onze organisatie. De komende periode (juni - december 2018) gaan we benutten om medewerkers goed te informeren en ondersteunen bij de implementatie van het nieuwe beleid. Er worden informatiebijeenkomsten verzorgd voor directeuren, leerkrachten, ICT'ers en Onderwijsondersteunend personeel op de scholen. Tevens is er een manager IBP, (Informatie Beveiliging en Privacy) aangesteld (Stijn Hendriks) die beleid up-to-date houdt en en SPOV begeleid in de implementatie van de AVG in de praktijk. We realiseren ons dat de AVG een verandering van denken en gedrag vraagt, ook van ouders. We willen graag zorgvuldig omgaan met de privacy van uw kind(eren) en onze medewerkers, daarom zult u in de toekomst geregeld gevraagd worden om toestemming te verlenen voor het gebruiken en/of delen van persoonsgegevens van uw kind(eren) voor. Wij rekenen op uw begrip en medewerking hierin, maar respecteren ten allen tijde uw keuze! Voor meer informatie en concrete invulling van het privacybeleid van SPOVenray op de scholen, verwijzen wij u naar de website van SPOVenray.

https://spovenray.nl/Privacy 

Powered by BasisOnline